Die Engels taal/Les2

Vanaf Wikibooks
Vraag woorde
Afrikaans Engelse
wie who
wie se whose
waar where
hoe how
wat what
hoekom/waarom why
wanneer when
watter which
hoeveel how much / how many