Gaan na inhoud

Die Engels taal/Les1

Vanaf Wikibooks
Nommers een tot honderd
Afrikaans Engelse
een one
twee two
drie three
vier four
vyf five
ses six
sewe seven
agt eight
nege nine
tien ten
elf eleven
twaalf twelve
dertien thirteen
veertien fourteen
vyftien fifteen
sestien sixteen
sewentien seventeen
agtien eighteen
negentien nineteen
twintig twenty
dertig thirty
veertig forty
vyftig fifty
sestig sixty
sewentig seventy
tagtig eighty
negentig ninety
een honderd one hundred